Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łosicach

Załątwianie spraw

Aktem prawnym regulującym sposoby przyjmowania i załatwiania spraw jest ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.).

 

Informacja w sprawie zasad rozpatrywania skarg i wniosków
w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Łosicach

 

Zgodnie z art. 221 Kodeksu postępowania administracyjnego każdy ma prawo składać do organów władzy publicznej petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą.

Przedmiotem SKARG może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez organy i pracowników Inspekcji Weterynaryjnej, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Przedmiotem WNIOSKÓW mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Tryb załatwiania skarg i wniosków w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Łosicach określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).

 

1.   Powiatowy Lekarz Weterynarii i jego Zastępca przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków, w każdy poniedziałek w godzinach od 730 do 1530.

2.   Obsługą, ewidencją oraz ustalaniem kolejności przyjęć obywateli określonych w pkt. 1 zajmuje się stanowisko ds. obsługi sekretariatu.

3.   W przypadku, gdy poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się w najbliższy dzień powszedni na zasadach określonych w pkt. 1.

4.   Pracownik lub pracownicy wyznaczeni przez Powiatowego Lekarza Weterynarii przyjmują obywateli w sprawach interwencji, skarg i wniosków w dniach i godzinach pracy Inspektoratu.

 

Skargi wniesione do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Łosicach rozpatruje Powiatowy Lekarz Weterynarii.

Metadane

Data publikacji : 01.07.2016
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łosicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Redaktor BIP
Osoba udostępniająca informację:
Redaktor BIP

Opcje strony

do góry