Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łosicach

http://bip.piwlosice.pl/pil/podstawy-prawne-dzialan/8348,Podstawy-Prawne-dzialania-urzedu.html
2022-08-19, 19:04

Podstawy Prawne działania urzędu

Podstawy prawne działania urzędu

 

Powiatowyi Inspektorat Weterynarii z Łosicach działa w szczególności na podstawie: ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 112 poz. 744 ze zm.); ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206, z późn. zm.); zarządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie organizacji wojewódzkich, powiatowych i granicznych inspektoratów weterynarii (Dz. Urz. MRiRW Nr 3, poz. 3); Statutu oraz Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii.

 

 

Metadane

Data publikacji : 01.07.2016
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łosicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Redaktor BIP
Osoba udostępniająca informację:
Redaktor BIP

Opcje strony